Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website.
Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Anthony Verheyden Uitvaartzorg BVBA.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig
of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Het beeldmateriaal op deze site is beschermd en voor de reproductie of het gebruik van informatie (geluid, beeld, software, ...) is altijd voorafgaande toestemming vereist.

“Graag willen wij jou bedanken, voor de laatste goede
en mooie zorgen naar ons mamaatje toe! Dankzij jou
hebben we voor heel even onze mama terug gekregen!”