Omwille van de privacy worden er geen rouwadressen online geplaatst.
De rouwberichten worden enkel geplaatst met toestemming van de opdrachtgever.

"Ik wens je te bedanken voor de zeer verzorgde uitvaartdienst
van mijn vader. Mijn moeder had ook niets dan lof en zoals
ik al zei als zij tevreden is, kan het niet meer stuk."